Reiscommissie

Elk jaar worden door Scopus een aantal reizen georganiseerd. Hier houdt de reiscommissie zich voornamelijk mee bezig. Tijdens deze reizen worden bedrijven bezocht, activiteiten georganiseerd en natuurlijk gefeest!

Wat doet de commissie?

- De reiscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de binnen- en buitenlandse reis. 

- Gedurende de reizen regelt de reiscommissie zowel sociale als studiegerelateerde activiteiten. Voor de studiegerelateerde activiteiten wordt er geholpen door commissie extern.

Reiscommissie

Lieve Baars (2017) Penningmeester
Marijn Hoetjes (2017) Lid
Jeen van Regenmortel (2020) Promoter
Yaram Van Silfhout (2020) Voorzitter
Femke Stegeman (2018) Lid
Charelle Tangelder (2020) lid
Swen Vegter (2020) Promoter
reiscommissie_20-21.png
v.l.n.r. Swen Vegter, Yaram van Silfhout, Femke Stegeman, Charelle Tangelder, Lieve Baars, Marijn Hoentjes, Jeen van Regenmortel

Onze partners