Klachten

Voor klachten wat betreft studievereniging Scopus, mag er altijd contact opgenomen worden met het huidige bestuur of de Raad van Toezicht. Mocht er liever contact opgenomen worden met een externe commissie, is de klachtencommissie van de Hanzehogeschool daarvoor beschikbaar. Voor meer informatie, kijk op: https://www.hanze.nl/nld/voorzieningen/rechten/bureau-klachten-en-geschillen

Onze partners