Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een toezichthoudend- en adviserend orgaan binnen studievereniging Scopus. De RvT houdt toezicht op het bestuur en kan door de ervaring van haar leden adviseren waar nodig. De RvT vergadert regelmatig met het bestuur en heeft inzicht in de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. 

De Raad van Toezicht 2022-2023 bestaat uit:

Nick Renkema (voorzitter)

Dennis Renkema

Linde Gietema

Dianne van der Veen 

Merle Lubbinge

Stijn Hoogland

Maryvonne Nieboer

Derk Eising


De Kascommissie is een toezichthoudend- en adviserend orgaan binnen studievereniging Scopus. De commissie houdt toezicht op de financiële zaken van het bestuur en adviseert de penningmeester waar nodig. De Kascommissie heeft volledige toegang tot de financiële administratie binnen de vereniging en vergadert hier  regelmatig over.

De Kascommissie 2022-2023 bestaat uit:

Christiaan Vrieling (voorzitter)

Nick Renkema

Onze partners