Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een toezichthoudend- en adviserend orgaan binnen studievereniging Scopus. De RvT houdt toezicht op het bestuur en kan door de ervaring van haar leden adviseren waar nodig. De RvT vergadert regelmatig met het bestuur en heeft inzicht in de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. 

De Raad van Toezicht 2021-2022 bestaat uit:

Ilona Roelfsema (voorzitter)

Dion Sietsma

Jenna Elzinga

Floor Noordam

Dennis Renkema

Linde Gietema

Nick Renkema

Lineke Pronk

Maryvonne Nieboer


De Kascommissie is een toezichthoudend- en adviserend orgaan binnen studievereniging Scopus. De commissie houdt toezicht op de financiële zaken van het bestuur en adviseert de penningmeester waar nodig. De Kascommissie heeft volledige toegang tot de financiële administratie binnen de vereniging en vergadert hier  regelmatig over.

De Kascommissie 2021-2022 bestaat uit:

Christiaan Vrieling (voorzitter)

Jarno de Boer