Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is een toezichthoudend- en adviserend orgaan binnen studievereniging Scopus. De RvT houdt toezicht op het bestuur en kan door de ervaring van haar leden adviseren waar nodig. De RvT vergadert regelmatig met het bestuur en heeft inzicht in de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. 

De Raad van Toezicht 2019-2020 bestaat uit:

Dion Sietsma (voorzitter)

Ilona Roelfsema

Jenna Elzinga

Teun Timmer

Maureen Tuinstra

Falco Wiegerink

Lineke Pronk

Maryvonne Nieboer


De Kascommissie is een toezichthoudend- en adviserend orgaan binnen studievereniging Scopus. De commissie houdt toezicht op de financiĆ«le zaken van het bestuur en adviseert de penningmeester waar nodig. De Kascommissie heeft volledige toegang tot de financiĆ«le administratie binnen de vereniging en vergadert hier  regelmatig over.

De Kascommissie 2019-2020 bestaat uit:

Niels Oudenampsen (voorzitter)

Janik Langen

Onze partners