Vertrouwenspersoon

Ervaar jij tijdens je studie een situatie als ongewenst, of zelfs onveilig? Neem dan contact op met het bestuur of de Raad van Toezicht. Mocht jij liever contact hebben met een vertrouwenspersoon, dan is dit ook mogelijk vanuit de Hanzehogeschool. Voor meer informatie, kijk op: https://www.hanze.nl/nld/organisatie/facilitair-bedrijf/facilitair-bedrijf/producten-en-diensten/studenten/vertrouwenspersoon​